Uusperheen jäseniä mietityttää usein lakiasiat, avioehdot ja perintöasiat, miten käy aiemmin kertyneen omaisuuden kun uusperheeseen mennään tai miten käy yhteisen omaisuuden jos jompikumpi puolisoista menehtyy? Järjestimme Laki Marin kanssa webinaarin, joss vastasimme yleisiin kysymyksiin ja kävimme läpi uusperheiden yleisimpiä lakiasioita. Tähän postaukseen on kerätty keskeisimpiä ja lopussa pääset vielä katsomaan webinaaritallenteen.

Laita lakipaperit kuntoon!

Uusperheen on tärkeää laittaa laittaa kuntoon jo silloin, kun asiat ovat hyvin. Testamenttia on liian myöhäistä tehdä, mikäli toinen on menehtynyt tai on huonossa kunnossa.

Uusperheen perintöasiat – Testamentti

  • Asiakirja, jolla määräät mitä omaisuudellesi tapahtuu kuolemasi jälkeen
  • Määrämuotoinen asiakirja
  • Laissa pakottavia määräyksiä, jotka huomioitava, esim. rintaperillisen lakiosaoikeus
  • Säilytettävä huolellisesti, esimerkiksi tallelokerossa.
  • Yksi paperi ei sovi kaikille, koska tilanteet ja tarpeet ovat erilaisia

Miksi uusperheellisen kannattaa tehdä testamentti?

  • Avoliittolainsäädäntö ei anna avopuolisolle lakimääräistä perimysoikeutta tai oikeutta asua yhteisessä kodissa. Pahimmassa tapauksessa avoleski voidaan ajaa pois vainajan omistamasta yhteisenä kotina käytetystä asunnosta
  • Avioliitto antaa suojaa leskelle, mutta suojaa voidaan vahvistaa testamentilla
  • Alaikäiset lapset: miten esim. maatilan tai yrityksen toiminta järjestetään toisen vanhemman menehtyessä?
Uusperheen perintöasiat

Perimysjärjestysesimerkkejä

Jos Matti menehtyy, hänen lapsensa saavat perintöä. Aviopuoliso ei peri Matilta mitään. Jos Matilla ei ole lapsia, Matin aviopuoliso periin Matin ns. väliaikaisesti, sillä hänen kuolemansa jälkeen perintö palautuu Matin ns. toissijaisille perillisille eli sukulaisille

Jos Matilla on avopuoliso, hän ei peri vaan omaisuus siirtyy suoraan Matin sukulaisille. Vanhemmille tai sisaruksille jos vanhemmista toinen tai molemmat ovat menehtyneet. Mikäli näitä ei ole, katsotaan isovanhemmat sekä tädit ja sedät. Mikäli Matilla ei ole näitä sukulaisia, perintö menee valtiolle.

Matti ja Maija ovat avoliitossa, rintaperillisiä on kaksi: Matin lapset, yksi oma ja yksi yhteinen, perivät Matin omaisuuden

Mikäli Matti ja Maija ovat naimisissa Matin kuollessa, avio-oikeuden toteuttamiseksi lasketaan ensin molempien omaisuus yhteen ja jaetaan se puoliksi kummallekin. Jos Matti on omistanut enemmän omaisuutta kuin Maija, siirtyy osa Matin omaisuudesta Maijalle tasinkona ja loppu omaisuudesta Matin rintaperillisille. Jos Maija on omistanut enemmän kuin Matti, voi Maija kieltäytyä tasingon maksamisesta Matin rintaperillisille, mutta tästä on tehtävä kirjallinen ositussopimus Matin kuoleman jälkeen Maijan ja Matin perillisten kesken, muutoin Maijan omaisuudesta siirtyy Maijan kuoleman jälkeen osa Matin perillisille.

Mikäli Matin lapsista joku on alaikäinen hänen saadessaan perintöä Matilta, lapsen omaisuuden hoidosta vastaa hänen toinen vanhempansa holhoojan roolissa. Näin ollen Matilta perittyä omaisuutta voi olla hoitamassa ex-puoliso ja leski yhdessä, ellei testamenttia ole tehtynä.

Eli puolisolta perittyä omaisuutta voi hallita leski ja vainajan entinen puoliso.

Jos sinulla on tarve laatia uusperheellenne avioehto, testamentti, edunvalvontavaltuutus tai muu lakiasiakirja, ole yhteydessä yhteistyötahoomme Laki Marin Mari Sarajärveen ja mainitse saaneesi yhteystiedot täältä!

Haluatko katsoa tallenteen webinaaristamme? Liity Uusperheellisten heimoon ja pääset katsomaan sen heti.