Tunneyhteys parisuhteessa lisää yksilöiden hyvää oloa, turvallisuuden ja rakkauden tunteita. Tunneyhteyden pysyvyys ajasta ja paikasta riippumattomaksi muodostuu pitkän parisuhteen, vuosien yhteisen kokemuksen ja arkisen vuorovaikutuksen kautta perustuen yhteisiin arvoihin ja merkityksiin. Uuspari etenee usein nopeasti yhteiseen perheeseen ja keskittyy usein perheeseen parisuhteen sijaan. Parisuhteen ja sen vuorovaikutuksen kehittyminen kulkee omaa polkuaan ja voi myös hautautua uusperheen arkeen ja haasteisiin. Tunneyhteyden luomiseen voi kuitenkin luoda rituaaleja sen parantamiseksi.

Myönteinen tunneyhteys toiseen muodostuu toisen ymmärtämisestä. Toista voi oppia ymmärtämään syvemmällä tasolla keskustelun avulla, oppimalla toisesta. Kuuntelu, kysyminen toisesta, asioiden selittäminen ovat keskeisiä kun opettelemme toisiamme. Yhdessä asioiden tekeminen ja yhdessä oleminen lisäävät myös tunneyhteyttä – samalla tavalla yhdessä tekeminen tuntuu mukavalta ja helpolta kun tunneyhteys on osa parisuhdetta.

Mitä se tunneyhteys oikein on? Tunneyhteys on nimenomaan samassa tunteessa olemista toisen kanssa. Samassa tunteessa oleminen luo turvaa ja vähentää pahoinvoinnin tunteita parisuhteessa. Yhteyden tunne luo hyvinvointia parisuhteeseen. Tunneyhteys mahdollistaa helpon olemisen ja toisen toiveiden ja halujen toteuttamisen ilman suurempaa ponnistelua. Parisuhde ylipäätään tuntuu helpommalta ja mukavammalta, siinä on molempien hyvä olla.

Usein parisuhteen alussa tunneyhteys tuntuu voimakkaasti, ainakin toisella – muuten parisuhteeseen ei päädyttäisi. Parisuhteen edetessä usein ”alkuhuumaksi” kutsuttu tunne valjuuntuu eikä sitä enää tunnu niin voimakkaasti. Joskus se saa miettimään parisuhteen merkitystä ja järkeä, kun tuntuu ettei toista kohtaan enää tunne niin voimakkaasti. Sen ymmärtäminen, että tämä on aivan luonnollinen osa parisuhteen kehittymistä, eikä suinkaan kaiken loppu lisää hyväksyntää ja inhimillisyyttä parisuhteessa. Ymmärrys siitä, miten voit vaikutta parisuhteen laatuun ja tunneyhteyden uudelleen muodostumiseen ja lisääntymiseen auttaa sinua olemaan parempi yksilö ja olennainen osa parisuhdettasi.

Tunneyhteyden voi myös kokea eri tavalla, olemme kaikki yksilöitä. Myös sen luominen tuntuu toisesta luontaiselta, toisen koskettaminen ja kuunteleminen, kiinnostuminen ja tunteiden käsittely ovat luontaisia. Toinen taas joutuu opettelemaan ja kokeilemaan, miten se onnistuu. Se voi tuntua pahalta, kun hankalassa tilanteessa haet kosketuksen avulla tunneyhteyttä ottamalla kumppania kädestä kiinni ja toinen vetää käden pois.  Tämä johtaa helposti hylkäämisen tunteeseen ja pahaan mieleen. Onkin hyvin tärkeää tunnistaa erilaisuus kumppanin kanssa, sanoittaa niitä omia toiveita asian suhteen. Ajan ja tilan antaminen toiselle ovat hyvin tärkeitä.

Tunneyhteys parisuhteessa

Mitä kun tunneyhteys puuttuu?

Tunneyhteys voi kokea häiriötä erossa olemisesta, arjen kuormituksesta. Olo voi tuntua selittämättömällä tavalla pahalta ja hankalalta. Toinen ärsyttää, vaikkei tee mitään. Voit huomata negatiivisten tunteiden ja ajatusten lisääntymisen, kokea pettymystä parisuhteeseen, itseesi ja toiseen. Et halua viettää aikaa toisen kanssa etkä tehdä mitään yhdessä. Tunne voi olla molemminpuolinen tai toinen ei edes huomaa, miten paha toisella on olla!

Yleinen yhdessä tekeminen, rakkaus ja hyvä fiilis luovat myös tunneyhteyttä ilman erillisiä rituaaleja. Toinen voi kuitenkin tarvita enemmän tukea ja apua tunneyhteyden luomiseen. Myös tilanteet vaihtelevat – riidan tai erotilanteen jälkeen voi olla tarpeellista luoda enemmän tunneyhteyttä, jotta hylkäämisen tai yksinjäämisen pelko hälvenevät ja rakkauden tunne lisääntyy. Silloin rituaaleilla on paikkansa.

Tunneyhteys parisuhteessa – ylläpitämisen rituaalit

Tunneyhteyden rituaalien tuominen aktiivisesti osaksi uusparisuhdetta voi nopeuttaa pysyvän tunneyhteyden kehittymistä ja turvallisuuden tunteen muodostumista. Tunneyhtyettä luovat rituaalit eivät ole vaikeutta toteuttaa, mutta jos ne eivät ole luontaisesti ihmisen toimintaa, vaativat ne kuitenkin uudenlaisen toimintatavan tekemistä ja siten aktiivista muistuttamista.

Esimerkkejä tunneyhteyden luomisen rituaaleista

  • tehkää asioita yhdessä
  • viettäkää aikaa yhdessä, vaikka tekisitte eri asioita
  • halaus tai suudelma erotessa ja tavatessa
  • yhteydenpidosta sopiminen erotilanteissa
  • kuuntele toista ja ole läsnä
  • kosketa. hipaisu ohi kulkiessa tai kädestä kiinni ottaminen.  

Kerro kumppanillesi, millaisissa yhteyksissä koet tunneyhteyden luomisen erityisen tärkeäksi ja miten näissä tilanteissa haluaisit sitä luoda. Pyydä kumppaniasi huomioimaan sinua ja tarpeitasi näissä tilanteissa. Esimerkiksi toiveet kosketuksen ja sen laadun suhteen voivat poiketa hyvinkin paljon. On tärkeää keskustella omista toiveista ja tulla vastaan puolison toiveita itselle sopivalla tavalla ja tasolla. Miettikää yhdessä, miten voitte luoda keskinäistä tunneyhteyttä molemmille sopivilla tavoilla ja tasolla.

Usein riidat syntyvät muutostilanteissa, kun palataan yhteen eron jälkeen tai erohetken alkaessa. Uusperheessä perhedynamiikan muutokset lasten tullessa ja mennessä voivat aiheuttaa vastaavan reaktion. Osa uusperheellisistä kertoo suurista dynamiikan muutoksista, jotka alkavat kehittyä jo muutamaa päivää ennen harvemmin perheessä olevien bonuslasten tuloa. Näihin muutostilanteisiin saadaan erityistä hyötyä tunneyhteyden rituaalien tuomisesta.