Erilaisuus uusperheessä voi olla haaste, mutta myös valtava mahdollisuus. Uusperheessä yhdistyy vähintään kaksi erilaista perhekulttuuria saman katon alle. Näitä kahta tai useampaa erilaista perhekulttuuria on usein verrattu käsi- ja jalkapallon pelaamiseen erilaisten sääntöjen ja toiminnan puitteissa. Näin erilaisilla säännöillä pelatessa voi tulla helposti väärinkäsityksiä tai konflikteja perheen sisällä. Erilaisuuden tutkiminen, tiedostaminen ja syiden ymmärtäminen antaa mahdollisuuden panostaa ja varautua niiden syihin ja seurauksiin itse tilanteessa ja etukäteen. Tässä saat vinkkejä erilaisuuden sietämiseen ja hyväksymiseen perheenne sisällä.

Pelataanko käsipalloa vai jalkapalloa?

Jokaisella perheellä on oma tapansa toimia, tämä perhekulttuurin säännöstö muodostuu yhdessäolon ja lapsilla kasvamisen myötä siihen perheeseen. Meillä jokaisella muodostuminen alkaa jo lapsuudessa, kasvamme ensin omaan lapsuudenperheeseemme ja sen sääntöihin. Kun perustamme oman perheen, yhdistämme siihen kahden lapsuudenkodin sääntöjä ja käytäntöjä. Juhlapyhien viettäminen, kasvatusperiaatteet, yleiset toimintatavat ja menettelyt sovitaan mahdollisesti kompromissien kautta ja siitä tulee meidän uusi ”sääntökotimme”. Eron sattuessa ydinperheen säännöt ja tavat toimia jakautuvat ja alkavat kasvaa eri suuntiin. Voi olla, että mikäli parisuhteessa on jossain asiassa tehty kompromisseja, voi oma halu ja tahto alkaa muuttamaan omaa käyttäytymistä nopeastikin. Voi myös olla, että eron jälkeisessä tilanteessa turvallisuutta hakiessa tuo lapsuudenperheen toimintamalleja ja toimintoja oman perheensä sääntöihin ja tapoihin.

Kun taas perhe alkaa sulautua uusperheeseen alkaa uusien tapojen oppiminen ja sulauttaminen toisen aikuisen ja perheen sääntöihin, yhteisen uuden tavan etsiminen, joka edellyttää taas kompromisseja kaikilta osapuolilta. Tämä voi aiheuttaa voimakasta, tiedostamatontakin vastarintaa, koska joudumme menemään omalle epämukavuusalueelle, astumaan turvallisesta ympäristöstämme vieraaseen sääntömaailmaan ja normistoon. Mikäli tämä vastarinta on tiedostamatonta, se voi purkautua kiukkuna, pelkona, ahdistuksena, tai jonain muuna reaktiona, jota emme osaa yhdistää turvallisuuden tunteen puuttumiseen tai epämukavuusalueelle siirtymiseen.

Aikuiselle tämä vastarinnan ja turvallisuuden tunteen horjuminen on yleensä helpompaa kuin lapselle, koska hän voi ajatella ja käsitellä asiaa rationaalisesti. Tiedostamattomien tunteiden ja reaktioiden tunnistaminen kuitenkin vaatii asian äärelle pysähtymistä ja tunnistamista, joka taas ei ole aina helppoa. Tämä pysähtymisen hetki kuitenkin kannattaa. Pysähtymisen myötä saamme uuden mahdollisuuden löytää herkemmin yhteisiä pelisääntöjä uuden kumppanin kanssa, kun emme enää niin tiukasti takerru yhteen tiettyyn sääntöön, joka on luonut meille turvallisuutta tähän saakka.

Sääntöjen ja tapojen erilaisuus uusperheessä voi aiheuttaa myllerrystä, jossa lapset usein mukautuvat kadottaessaan tuttuuttaan ja turvallisuuttaan. Erityisesti, mikäli uusperheeseen mennään pikaisesti eron jälkeen, sääntöjen ja tapojen muutos voi hämmentää lasta voimakkaastikin ja aiheuttaa kapinaa jatkuvaa muutosta kohtaan. Lapsen ikä voi vaikuttaa suuresti hänen reaktioonsa. Siinä, missä pieni lapsi voi olla hämmentynyt tai kouluikäisen sulautua voi teini reagoida voimakkaastikin – hän voi myös kokea, että koska hän on jo lähes aikuinen, ei hänen tarvitse enää mukautua uuden perheen sääntöihin ja tapoihin.

Erilaisuus uusperheessä

Erilaisuus uusperheessä – Miten mahdollistat perheenne sääntösulautumista?

Kun ymmärrämme erilaiset lähtökohdat, voimme tunnistaa ne erilaisuudet toimintatavoissa ja säännöissä, ne käsi- ja jalkapallon pelaajat, voimme alkaa miettiä, miten saamme erilaiset toimintatavat sulautettua yhteen. Kannattaa tutustua toisen pelaajan sääntöihin ja suhtautua niihin avoimesti, koska toisen pelin säännöistä voi löytyä jotain oikeasti timanttia, joka toimisi meidän perheessä aivan mainiosti.

Kannattaa huomioida lapset ikätason mukaisesti. Siinä, missä taaperolle sulautuminen uusiin tapoihin on helpompaa ja vaatii vain toistoa ja opettelua, voi teinin kanssa antaa jo siimaa ja lupaa poiketa tavoista, jos oma irtautuminen omaan kotiin siintää jo lähivuosina ja hänen prosessinsa on jo suuntautumassa aivan eri suuntaan, omina turvallisuuteen liittyvine heilauttajineen. Tarkastele myös asiaa lapsen näkökulmasta. Onko lapsen elämässä meneillään useampaa perhemuutosta? Jos toinen vanhempi on myös muuttamassa uusperheeseen, on sielläkin muutosprosessi käynnissä aiheuttaen lapselle kuormitusta.

Jokainen perheenjäsen ja näkemys on yhtä arvokas. Helposti aikuisena sivutamme lapsen mielipidettä tai kokemusta, eikä lapsi välttämättä ole yhtä halukas tai kykenevä ilmaisemaan omaa mielipidettään ja näkemystään. Myös uudessa perheessä ja ihmisten kanssa oleminen voi olla hämmentävä kokemus ja aiheuttaa hetkellistä ujoutta näin tärkeässä ja lähelle tulevassa asiassa.

Muistilista keskeisistä asioista erilaisuuden ja yhteensovittamisen huomioimisessa sääntösulautuksessa

  • Suhtaudu toisen sääntöihin avoimesti ja uteliaisuudella, voisimmeko hyödyntää tätä?
  • Kuuntele ja ole maltilinen. Toiminnan luominen ja muuttaminen ei onnistu hetkessä vaan vaatii opettelua.
  • Hyväksy. Toisenlainen näkemys on yhtä arvokas ja tärkeä. Hyväksy toisen toimintatapa.
  • Anna teinille tilaa. Hänen kiintyminen perheeseenne tulee todennäköisesti olemaan löyhempää kuin pienempien lasten.
  • Tarkastele asiaa lapsen näkökulmasta. Monessako muutoksessa lapsi on tässä hetkessä mukana?
  • Kaikki ihmiset ja mielipiteet ovat yhtä arvokkaita.

Erilaisuus uusperheessä on varmaan yksi haastavimmista asioista perheiden yhteensovittamisessa, löytää se oma, meidän perheen tapa toimia uudessa tilanteessa. Perhe on usein se turvallisuuden satama, jossa kaikki toimii tutulla ja turvallisella tavalla ja erilaisuuden sietäminen siinä voi osoittautua henkisesti haastavaksi. Jokainen perheenjäsen tarvitsee tässä aikaa, tilaa ja ymmärrystä koska yksilöinä olemme sopeutumisen suhteen erilaisia.

Sääntöjen luominen ja perhekulttuureiden yhteensovittaminen on yksi Uusperheen Arkiapuri -sähköpostivinkkien aihealueista. Jos kiinnostuit uusperhevinkeistämme, liity mukaan klikkaamalla tästä!