Äitipuoli kokemuksia – nämä kokemukset kiinnostivat minua, kun lähdin työstämään Uusperheneuvoja™ -koulutukseni lopputyötä. Tiesin alusta saakka, että se tulee jollain tavalla käsittelemään bonusäitiyttä. Oli mukava huomata, etten ollut yksin asian tärkeyden kanssa, vaan löysin helposti innokkaita bonusäiteja auttamaan minua tehtävän kanssa, iso kiitos siitä heille!

Uusperheessä, kuten muutenkin elämässä kokemuksellisuus on hyvin henkilökohtainen asia. Saman asian, tapahtuman tai tilanteen kokeminen voi olla eri ihmisillä hyvin erilaista. Tilanne, joka yhdelle on ollut neutraali, voi toiselle olla ikävä tai loukkaava. Tai toisin päin. Joskus näitä tilanteita on vaikeaa jopa analysoida, mistä epämukava tai positiivinen tunne on syntynyt. Aiemmista kokemuksistamme johtuen yksikin sana voi tehdä tilanteesta juuri minulle erilaisen. Tämän vuoksi jokaisen henkilökohtainen kokemus onkin tärkeä ja arvokas.

Lopputyöni tekemiseen osallistuneiden bonusmutsien tarinat ja arjen jakaminen ovat siksi erittäin arvokkaita. Jokainen yksilönä, mutta myös paljon yhtäläisyyden kautta, jota niissä esiintyi. Mukana olleet bonusmutsit kuvasivat perheitään tarinoilla ja kuvilla ja omaa oloaan annettujen valokuvien kautta.

Bonusmutsit

Äitipuoli kokemuksia

Jokainen uniikki tarina toi omalta osaltaan esiin tämän perheen ja bonusmutsin tarinaa ja näkökulmaa. Mukana olleiden bonusäitien haasteet olivat myös ylätasolla hyvin samanlaisia. Ne liittyivät jaksamiseen, ulkopuolisuuden tunteeseen, muuttuviin tilanteisiin, joihin he eivät voi vaikuttaa. Näihin haasteisiin keräsin materiaalia parantamaan bonusäitien jaksamista uusperhearjessa ja siten vaikuttaen koko perheen hyvinvointiin.

Bonusmutsin työkalupakki -työnimi on kokenut muutosmatkan ja sen pohjalta valmistunut ja kehitetty tuote
Bonusmutsius vahvuudeksi – jaksa paremmin uusperhearjessa on nyt testauksessa. Jos haluat kuulla lisää, tule mukaan seuraavaan Bonusmutsi 2.0 -webinaariimme.